תמחור סטודנט או תושב/עמית

To run the program on a Mac, a Windows emulator is necessary such as Parallels or Bootcamp. Using Wine or CrossOver is not recommended.
Upgrades to Professional are priced at the software cost difference plus a $20 convenience fee.

תמחור סטודנטים, שנה אחת (גרסה 4)

Professional Version

Standard Version

Lite Version

One Year One Year One Year
Copies יחידה סך יחידה סך יחידה סך
1 $US295 $US295 $US125 $US125 $US95 $US95

תמחור תושב/עמית, שנה אחת (גרסה 4)

Professional Version

Standard Version

Lite Version

One Year One Year One Year
Copies יחידה סך יחידה סך יחידה סך
1 $US295 $US295 $US125 $US125 $US95 $US95

הערה

מחיר הסטודנט חל רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

 • המשתמש הוא סטודנט במשרה מלאה. על המשתמש לספק עותק של תעודת הזהות האוניברסיטאית המתוארכת שלו או לוח הזמנים הנוכחי של הסמסטר.
 • התלמיד משלם מכיסו, ולא יוחזר על ידי את האוניברסיטה. אם התשלום מתבצע על ידי האוניברסיטה (גם אם הכספים הם מחשבון על שם הסטודנט) מחיר הסטודנט אינו החל. ההנחה האקדמית זמינה.
 • ניתן להתקין את התוכנית במחשב אישי אחד בלבד. סטודנטים אינם רשאים לשתף את התוכנה עם משתמשים אחרים או לטעון את התוכנית במחשבי האוניברסיטה/המעסיק. החזרים כספיים לא יונפקו לאחר ביטול הנעילה של התוכנית.
 • הזמנות סטודנטים שישולמו על ידי כל אדם אחר מלבד הסטודנט לא יעובדו.
 • מרצים המעוניינים לקנות רישיון לתלמידיהם חייבים לשלם את המחיר האקדמי. הזמנות סטודנטים שיתקבלו מפרופסורים לא יטופלו. אנא ראה מחירים אקדמיים.
 • ההנחה לסטודנטים זמינה באדיבות. הפרת התנאים הנ"ל תהפוך את הסטודנט לבלתי זכאי להנחות בהזמנות עתידיות.

מחיר הדייר/עמית חל רק בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • המשתמש הוא תושב/עמית. על המשתמש לספק עותק של מכתב הקבלה לתוכנית שלו.
 • התושב/העמית משלם מכיסו, ולא יוחזר על ידי האוניברסיטה/המעסיק. אם התשלום מתבצע על ידי האוניברסיטה/המעסיק, המחיר של התושב/העמית אינו חל. ההנחה האקדמית זמינה.
 • ניתן להתקין את התוכנית במחשב אחד בלבד. החזרים כספיים לא יונפקו לאחר ביטול הנעילה של התוכנית.
 • הזמנות של תושב/עמית שישולמו על ידי מישהו שאינו התושב/העמית לא יטופלו.
 • פרופסורים המעוניינים לקנות רישיון עבור התושב / עמית שלהם חייבים לשלם את המחיר האקדמי. הזמנות תושבים/עמיתים שיתקבלו מפרופסורים לא יטופלו. אנא ראה מחירים אקדמיים.
woman working

"I'm a graduate student at NC State University, and recently I tried out CMA for my lab. For the record, it is awesome. My lab, Meta World, is specifically focused on meta‐analysis, so we've used a lot of programs both good and bad. CMA is by far the best we've tried in terms of ease of use. It is simple enough for a first time meta‐analyst to use, but the best part is the diversity of options for the more advanced user. It is amazingly easy to switch effects models and other aspects, to the point that it's fun to fiddle around with things to see the difference they make. The options for output are everything you'd need for publication, and they look a good sight better than what I would have come up with without CMA. It is the only software that had all the functionality I needed for my thesis, and without it I would be stuck writing my own code."

Jennifer London - Doctoral Student in I/O Psychology, NC State University


"As a first‐year graduate student with minimal knowledge of meta‐analysis at the time, I found Comprehensive Meta‐Analysis to be an incredibly user‐friendly program. I began using Comprehensive Meta‐Analysis while reading Lipsey & Wilson's (2001) Practical Meta‐Analysis and found it easy to transition from the conceptual and practical issues discussed in their text to the procedures available in your program. My mentor and I continue to use your program as we prepare my Master's thesis for publication, and our use of this software has undoubtedly facilitated our progress. Best of luck with the future development of Comprehensive Meta‐Analysis and with your ongoing scholarship."

Jonathan Shaffer, PhD - Postdoctoral Fellow, Center for Behavioral Cardiovascular Health, Columbia University Medical Center


"I used Comprehensive Meta‐Analysis (CMA) to help me analyze research questions of my dissertation. Without CMA, I won't be able to complete 'two folders' of analysis on time. I would also like to thank the team of CMA to help me make clear problems I encountered. My dissertation earned the annual dissertation award of my school. I would like to share this honor with the CMA and Dr. Borenstein, a humorous and sincere scholar."

Yueh‐Yen Fang, Ph.D., RN - Assistant Professor, Fooyin University, Taiwan


"'Comprehensive Meta‐Analysis' lives up to its name by offering a range of options for analysis, at the same time doing so through a very user‐friendly interface. It has been invaluable to have a software option such as this during the course of my dissertation, and I am sure I will come back to CMA for future research also."

Deepa Pillai - Doctoral Candidate, Dept. of Marketing, College of Business, Southern Illinois University, Carbondale IL