תמחור ורכישה - פרטי רישיון

משתמשים

 • רשיון CMA תקף עבור משתמש בעל שם אחד (לא מיקום).

מכונות מרובות

 • כל עותק של התוכנית הוא רשיון משתמש יחיד.
 • האדם ששמו מופיע ברישיון מוזמן להתקין את התוכנית על שני מחשבים (לדוגמה, מחשב שולחני ומחשב נייד) בתנאי שהוא המשתמש היחיד בתוכנה.
 • רק "מחשב מעבדה" אחד לכל רישיון מותר. אם התוכנית מותקנת במחשב מעבדה, לא ניתן להתקין אותה במחשבים אחרים.
 • תזדקק לקוד נעילה נפרד עבור כל מכונה, אותה אנו מספקים ללא עלות.
 • אם תחליף מחשב קיים בעתיד אנו מספקים קוד חדש ללא עלות.

תקופת הרישיון

 • ניתן לרכוש רישיון לשנה או שנתיים.

קבל קוד ביטול נעילה

 • לקבלת מידע על אופן ההשגה או השימוש בקוד, לחץ כאן.

מדיניות תשלום

 • התשלום חייב להתקבל במלואו לפני שחרור קוד ביטול הנעילה.
  (הזמנת רכש אינה תחליף לתשלום).

החזרים

 • החזרים כספיים לא יונפקו לאחר ביטול הנעילה של התוכנית.

רישוי בצובר

 • בעת רכישת רישיונות מרובים, החכירה מתחילה ביום שבו הלקוח מבקש את קוד ביטול הנעילה הראשון. כל חוזי השכירות יהיו אמורים לפוג שנה או שנתיים מאותו תאריך.
אנשים עובדים
מטא-אנליזה מקיפה

הורד גרסת ניסיון ל-10 ימים


"“Comprehensive Meta‐Analysis” represents state‐of‐the art software for conducting meta‐analysis and I highly recommend it to individuals of all stripes seeking to conduct quantitative reviews of the research literature. Its template for data input and its various options for producing outputs and tables make it one‐stop software for research reports. I cannot say enough about CMA and its functionality."

Thomas Hugh Feeley - University at Buffalo

הצטרף לניוזלטר הדואר האלקטרוני שלנו

נדרש דואר אלקטרוני חוקי.
למד על מטה-אנליזה, סדנאות ותכונות תוכנה חדשות, וקבל כלים מיוחדים שיעזרו לך עם המחקר שלך.

מטא-אנליזה מקיפה

תמונת תוכנה

מטא-אנליזה מקיפה (CMA) היא תוכנת מחשב רבת עוצמה למטא-אנליזה. התוכנית משלבת קלות שימוש עם מגוון רחב של אפשרויות חישוביות וגרפיקה מתוחכמת.