מדיניות פרטיות ותנאים

1. תמחור

תמחור ניתן למצוא בלשונית תמחור ורכישה עבור דפי רכש תוכנה וקורסים לסדנאות. כל הסכומים נקובים בדולר ארה"ב (USD), אלא אם כן צוין אחרת.

2. מדיניות החזרים/ביטולים

Biostat לא תנפיק החזרים כספיים לאחר פתיחת נעילת התוכנה. להרשמה לקורסים, מדיניות הביטולים זמינה כאן.

3. פרטיות

Biostat מעריך את הפרטיות שלך.

אנו שולחים הודעות דואר אלקטרוני מעת לעת ולפעמים מחליפים רשימות עם ספקים אחרים שנבחרו בקפידה של תוכנות סטטיסטיות.

המידע שלך לעולם לא יושכר או יימכר לארגונים אחרים. אנו מכבדים את כל בקשות ביטול המנוי באופן מיידי.

השירותים והחשבוניות של ביוסטט דורשים לעתים קרובות מהמשתמשים לספק פרטי קשר. מידע זה משמש את Biostat באופן פנימי לביצוע פעולות חיוניות מבוקשות, כגון חיוב כרטיס אשראי.

אתר זה כולל אמצעי אבטחה נרחבים כדי להגן על אובדן, שימוש לרעה ושינוי של המידע שבשליטתנו. אמצעים אלה כוללים הצפנה סטנדרטית בתעשייה, עדכוני מערכת אוטומטיים, חומת אש אגרסיבית ואישורי אבטחה חתומים המאמתים את זהות האתר.

4. זכויות יוצרים

כל תוכן האתר זכויות יוצרים 2024, Biostat. חלק מהתמונות שנעשה בהן שימוש ברישיון, כולל תמונות מ-Adam.J.W.C.

אתר אינטרנט זה והמידע שבתוכו מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי הפרה. אתר אינטרנט זה עשוי לכלול אי דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. מעת לעת מתבצעים שינויים במידע המופיע כאן; שינויים אלה ישולבו במהדורות חדשות של האתר. BIOSTAT רשאית לבצע שיפורים ו/או שינויים בשירותים המתוארים כאן בכל עת.

5. יצירת קשר

למידע נוסף, אנא צרו קשר עם Biostat בטלפון +1 (201) 541-5688 או [email protected]. שאלות בנושא חיוב ניתן להפנות גם לכתובת [email protected].

6. משלוח וטיפול

Biostat אינה משווקת דיסקים או מדריכים. התוכנה יורדת מהאתר שלנו ורשומות הרישום הן אלקטרוניות. הוראות ההתקנה ניתנות תוך שני ימי עסקים לאחר קבלת התשלום. כרטיס האשראי שלכם יחויב בעת ביצוע הצ'ק-אאוט, ואם לא נוכל למלא את הזמנתכם, החיוב יוחזר. ראה מדיניות החזרים/ביטולים לקבלת מידע על החזרות.

7. מונחי תוכנה מקיפים למטא-אנליזה

זהו הסכם משפטי בינך (אדם פרטי או ישות) לבין BIOSTAT לשימוש בגרסה למשתמש יחיד של תוכנת BIOSTAT (להלן "התוכנה"). אם אינך מסכים לתנאי הסכם רישיון זה, החזר מיד את החבילה. הסכם רישיון זה יחול רק אם לא חתמת על הסכם רישיון אחר של BIOSTAT עבור תוכנה זו.

תוכנה זו מוגנת הן על ידי חוק זכויות היוצרים של ארצות הברית והן על ידי הוראות אמנות זכויות יוצרים בינלאומיות.

רשיון
BIOSTAT מעניקה לך רישיון לא בלעדי להשתמש בתוכנה בהתאם לתנאים הבאים. BIOSTAT שומרת לעצמה את הבעלות ואת כל זכויות הבעלות על התוכנה.

BIOSTAT מעניקה לך רישיון למשתמש יחיד המאפשר לאדם ייעודי אחד (1), ורק לאדם אחד (1), את הזכות להתקין את התוכנה ולהשתמש בה במחשב ביתי, בעבודה או במחשב נייד.

BIOSTAT מעניקה לך את הזכות ליצור עותק ארכיון אחד (1) של התוכנה למטרה הבלעדית של גיבוי התוכנה והגנה על השקעתך מפני הפסד.

בנוסף, BIOSTAT מעניקה לך את הזכות להעביר רישיון זה ואת התוכנה לצד אחר בתנאי: 1) הצד השני מקבל את כל תנאי הסכם זה; 2) כל עותקי התוכנה מועברים ואתה מפסיק את השימוש בתוכנה לאחר ההעברה; 3) BIOSTAT מקבלת הודעה מיידית על שמו וכתובתו של הצד השני ועל המספר הסידורי של התוכנה; ו-4) BIOSTAT אינה נדרשת לספק מדיה חדשה.

תקופה וסיום
אי ציות לתנאי כלשהו מתנאים אלה יסיים הסכם זה ואת זכותך להשתמש בתוכנה. תוכל גם לבחור לסיים את ההסכם בכל עת. עם סיום הסכם זה, עליך להשמיד באופן מיידי את התוכנה ואת כל עותקיה.

אחריות מוגבלת
על המדיה שבה התוכנה מסופקת חלה אחריות להיות נקייה מפגמים בעבודה ובחומר הנמצאים בשימוש רגיל לתקופה של שישים (60) יום מתאריך הרכישה על ידך. האחריות הבלעדית של BIOSTAT וספקיה והסעד הבלעדי שלך במסגרת אחריות זו יהיה לקבל החלפת מדיה או החזר כספי מלא אם BIOSTAT או ספקיה אינם מסוגלים לספק מדיה ללא פגמים בעבודה ובחומרים.

אתה בלבד אחראי לקבוע איזו תוכנה עונה בצורה הטובה ביותר על הצרכים הספציפיים שלך להתקנת תוכנה ולתוצאות המתקבלות.

תוכנה זו מורשית "כמות שהיא" ללא אחריות לגבי ביצועיה. למעט אחריות המדיה שסופקה לעיל, אין אחריות מפורשת או משתמעת, כולל אך לא מוגבל לאחריות משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת, וכל אחריות כזו מתנערת במפורש. בשום מקרה לא יהיו ביוסטט או ספקיה אחראים לכל נזק עקיף או תוצאתי או אובדן רווחים, גם אם ביוסטט וספקיה היו מודעים לאפשרות של נזק כזה. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של אחריות משתמעת או חבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, כך שייתכן שההגבלה לעיל אינה חלה עליך.

הגבלות
אינך מורשה להעתיק או להעניק רישיון משנה לתוכנה, למעט כפי שהותר במפורש לעיל. אינך רשאי לשנות, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לבצע הידור לאחור או להפיץ מחדש את התוכנה, כולה או חלקה; להשתמש בתוכנה ככלי לפיתוח יישומים; וכן ליצור, להעתיק, להעניק רישיון משנה או להפיץ ספריה הנגזרת מהתוכנה.

כללי
אם ברצונך להעביר את התוכנה למחשב חדש ונדרשת מדיה חדשה, עליך ליצור קשר עם BIOSTAT לקבלת נהלים ועמלות אפשריות הקשורות להעברה.

אינך רשאי להעניק רישיון משנה, להקצות או להעביר את הרישיון או את התוכנה למעט כפי שנקבע במפורש בהסכם זה. כל ניסיון אחר להעניק רישיון משנה, להמחות או להעביר איזו מהזכויות, החובות או החובות להלן בטל.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ניו ג'רזי.

אלא אם כן נחתם הסכם BIOSTAT אחר עבור תוכנה זו, אתה מאשר כי הסכם זה מחליף את כל ההסכמים, ההצעות, המצגים והתקשורת הקודמים בין הצדדים הקשורים לנושא הנדון. במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין הזמנות רכש שהונפקו עבור התוכנה, תנאי הסכם זה יגברו.

אתה רשאי להחזיר את התוכנה רק בהתאם למדיניות ההחזרה של BIOSTAT צור קשר עם נציג BIOSTAT שלך לקבלת ההליך הנכון.

זכויות מוגבלות של ממשלת ארה"ב
התוכנה והתיעוד מסופקים עם זכויות מוגבלות. שימוש, שכפול או חשיפה על-ידי הממשלה כפופים להגבלות כמפורט בתת-ס"ק (ג)(1) של סעיף הזכויות בנתונים טכניים ובתוכנת מחשב ב-DFARS 252.227-7013 או בפסקאות משנה (c)(1)(ii) ו-(2) של תוכנת מחשב מסחרית - זכויות מוגבלות ב-48 CFR 52.227-19, לפי העניין.

קבלן/יצרן הוא BIOSTAT, 14 North Dean Street, Englewood, NJ 07631.

אנשים עובדים
מטא-אנליזה מקיפה

הורד גרסת ניסיון ל-10 ימים


"Comprehensive meta‐analysis (CMA) is essential software for the meta‐analyst. Complex analyses can be conducted easily using this intuitive software. The support staff are always helpful and respond quickly when questions arise. I highly recommend CMA."

Erika A. Patall - Department of Educational Psychology, The University of Texas at Austin, Austin, TX


שאלות נפוצות

הורדות פופולריות

הצטרף לניוזלטר הדואר האלקטרוני שלנו

נדרש דואר אלקטרוני חוקי.
למד על מטה-אנליזה, סדנאות ותכונות תוכנה חדשות, וקבל כלים מיוחדים שיעזרו לך עם המחקר שלך.

מטא-אנליזה מקיפה

תמונת תוכנה

מטא-אנליזה מקיפה (CMA) היא תוכנת מחשב רבת עוצמה למטא-אנליזה. התוכנית משלבת קלות שימוש עם מגוון רחב של אפשרויות חישוביות וגרפיקה מתוחכמת.